Yn ôl i froggyads.com

CLICIWCH YMA I NEWID EICH LLEOLIADAU CANIATAD PREIFATRWYDD

POLISI PREIFATRWYDD GWASANAETH EZOIC

Mae froggyads.com ("Gwefan") yn defnyddio technoleg trydydd parti o'r enw Ezoic.

GWYBODAETH AM EIN SEFYDLIAD A GWEFAN

Mae Ezoic wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd. Dim ond yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) (Rheoliad (UE) 2016/679) y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn yn gyfreithlon.

Prif weithgareddau Ezoic yw:

 • Dadansoddeg gwefan
 • Personoli gwefan
 • Gwefan gwefan

Mae ein polisi preifatrwydd yn cynnwys Ezoic Inc., Ezoic Limited a'r Wefan hon:

Mae Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, Unol Daleithiau

Ezoic Cyfyngedig

Canolfan Ddylunio Gogleddol, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF y Deyrnas Unedig

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to data@ezoic.com

DARPARU YMWELWYR Â MYNEDIAD ANONYMOUS

Os na fyddwch yn cydsynio i gasgliad o'r fath, gallwch gyrchu'r wefan hon heb ddatgelu'ch data personol.

CASGLU GWYBODAETH AWTOMATIG

Mae Ezoic yn cofnodi data am yr unigolion a'r traffig i'r wefan hon. Ezoic yw asiant cyfyngedig y wefan hon (a rheolwr data yng nghyd-destun yr UE) at ddibenion darparu data Rhyngrwyd a gwasanaethau optimeiddio. Gall Ezoic ddefnyddio'r data hwn i wella ei wasanaeth neu alluogi gwasanaethau eraill (ee, defnyddio logiau traffig ymwelwyr neu ddata sy'n cael eu postio trwy'r gwasanaeth i wella optimeiddio gwefannau eraill).

Gwybodaeth Bersonol

Efallai y bydd Ezoic yn casglu gwybodaeth bersonol fel y'i diffinnir yn GDPR (fel cyfeiriad IP ac id unigryw mewn cwci) am ymwelwyr â'ch gwefan at ddibenion ystadegau, dadansoddeg a phersonoli. Yn ogystal, mae Ezoic yn gweithio gyda nifer o drydydd partïon i gasglu a storio data a darparu gwasanaethau dadansoddeg a hysbysebu.

Defnyddio Gwybodaeth Bersonol

Pwrpas / GweithgareddMath (au) DataSail gyfreithlon ar gyfer prosesu
I wella profiad y defnyddiwr
 • Hunaniaeth
 • Technegol
 • Defnydd
Mae eich gwybodaeth yn ein helpu i ddarparu profiad mwy dymunol, effeithlon i chi ar y wefan hon y gellir ei haddasu i'r ffordd rydych chi neu eraill yn ymateb i gynnwys a hysbysebion ar y wefan hon neu wefannau eraill.
I wella perfformiad hysbysebion
 • Hunaniaeth
 • Technegol
 • Defnydd
Mae eich gwybodaeth yn ein helpu i wneud y gorau o'r lleoliad, maint, amseriad a nifer yr hysbysebion sy'n cael eu harddangos i chi. Mae'n ein galluogi i wneud penderfyniad craff sy'n helpu perchennog y wefan hon i ennill arian ond yn lleihau aflonyddwch hysbysebion ar eich profiad.
I wella creu cynnwys
 • Hunaniaeth
 • Technegol
 • Defnydd
Mae eich gwybodaeth yn ein helpu i ddysgu pa gynnwys rydych chi'n poeni amdano ac yn ei fwynhau ac, arddull y cynnwys rydych chi'n ei hoffi a'r hyn rydych chi'n ymgysylltu fwyaf ag ef. Mae hyn yn ein helpu i gynhyrchu mwy o gynnwys a nodweddion yr hoffech chi efallai.
I wella perfformiad gwefan
 • Hunaniaeth
 • Technegol
 • Defnydd
Mae eich gwybodaeth yn ein helpu i fesur metrigau perfformiad amrywiol am ein gwefan, megis cyflymder y wefan, fel y gallwn wella perfformiad y wefan hon.

 

PROSESU DATA A CHANIATÁU

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

DEFNYDDIO LOGIAU CAIS

Mae ein gweinyddwyr yn cofnodi gwybodaeth yn awtomatig (“Data Log Cymwysiadau”) a grëwyd gan eich defnydd o'r wefan hon. Gall Data Log Cais gynnwys gwybodaeth fel eich cyfeiriad IP, math o borwr, system weithredu, y dudalen we atgyfeirio, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, lleoliad, eich cludwr symudol, IDau dyfais a chymhwysiad, termau chwilio, a gwybodaeth cwci. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud diagnosis a gwella ein gwasanaethau. Ac eithrio fel y nodwyd yn adran (Cadw Data), byddwn naill ai'n dileu'r Data Log Cais neu'n dileu unrhyw ddynodwyr cyfrifon, fel eich enw defnyddiwr, cyfeiriad IP llawn, neu gyfeiriad e-bost, ar ôl 48 mis.

DATGANIAD DATA

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CYFRINACHEDD / DIOGELWCH

Rydym wedi gweithredu polisïau diogelwch, rheolau a mesurau technegol i amddiffyn y data personol sydd gennym o dan ein rheolaeth rhag: mynediad anawdurdodedig defnydd neu ddatgelu amhriodol addasiad anawdurdodedig dinistrio anghyfreithlon neu golled ddamweiniol. Mae'n ofynnol i'n holl weithwyr a phroseswyr data, sydd â mynediad at brosesu data personol, ac sy'n gysylltiedig â hwy, barchu cyfrinachedd data personol ein hymwelwyr. Rydym yn sicrhau na fydd eich data personol yn cael ei ddatgelu i sefydliadau ac awdurdodau'r Wladwriaeth ac eithrio os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu reoliad arall

MYNEDIAD A DILEU DATA

Mae gennych hawl i weld gwybodaeth yr ydym wedi'i chasglu amdanoch ac i ofyn am ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym. Gallwch ddefnyddio yr offeryn edrych data hwn i gyflawni'r gweithredoedd hyn.

 Cwcis

Isod mae rhestr o gwcis sydd wedi'u gosod yn gyffredin ar y wefan hon.

 

Enw'r CwcicategoriDisgrifiadhyd
ezovuuidtime_ #AngenrheidiolDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i gofnodi amser eich ymweliad â'r wefan hon fel y gellir gwahaniaethu ymweliadau gwahanol oddi wrth ei gilydd.2880 min
wp-settings- #AngenrheidiolYn storio gosodiadau'r defnyddiwr wordpress sydd wedi mewngofnodi.
wp-postpass_ #AngenrheidiolDefnyddir gan wefannau Wordpress at ddibenion diogelwch / mewngofnodi
wordpress_sec_ #AngenrheidiolDefnyddir gan wefannau Wordpress at ddibenion diogelwch.
wordpress_logged_in_ #AngenrheidiolDefnyddir gan wefannau Wordpress i adnabod y defnyddiwr.
ezovuuid_ #AngenrheidiolFe'i defnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i nodi'n unigryw ymweliad gennych chi â'r wefan hon. Fe'i defnyddir ar gyfer dadansoddeg a phersonoli'ch profiad.30 min
wordpress_test_cookieAngenrheidiolMae WordPress yn gosod y cwci hwn pan fyddwch chi'n llywio i'r dudalen fewngofnodi. Defnyddir y cwci i wirio a yw'ch porwr gwe wedi'i osod i ganiatáu, neu wrthod cwcis.
wp-settings-time- #AngenrheidiolYn storio id y defnyddiwr wordpress sydd wedi mewngofnodi.
active_template :: #AngenrheidiolDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i storio pa dempled rydych chi'n edrych arno ar y wefan hon.
ez_pub_siteAngenrheidiolDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ddangos y wefan yn unig gyda nodweddion Ezoic wedi'u galluogi.
ezCMPCookieConsentAngenrheidiolDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain pan fydd defnyddiwr yn cydsynio i gwcis.
ez_rdr_countAngenrheidiolDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain ailgyfeiriadau
ez_rdrAngenrheidiolDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain ailgyfeiriadau.
__cfduidAngenrheidiolDefnyddir gan y rhwydwaith cynnwys, Cloudflare, i nodi traffig gwe dibynadwy.
ez_view_original_onlyDewisiadauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ddangos y wefan wreiddiol heb nodweddion Ezoic.
ez_view_optimized_onlyDewisiadauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ddangos y safle optimized gyda nodweddion Ezoic.
ez_view_optimized_only DewisiadauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ddangos y wefan wreiddiol heb nodweddion Ezoic.
speed_no_processDewisiadauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ddiffodd nodweddion cyflymder gwefan ar gyfer y defnyddiwr hwn.
sitespeed_previewDewisiadauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ganiatáu i'r defnyddiwr hwn gael rhagolwg o rai nodweddion cyflymder gwefan.
ez_ad_position_versionDewisiadauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i benderfynu a ydyn nhw'n defnyddio'r cynnyrch Ad Tester ar gyfer y defnyddiwr hwn, a ddefnyddir gan yr estyniad Ad Tester.
ezpicker_showallDewisiadauYn cael ei ddefnyddio gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ddweud wrth yr app ezpicker i ddangos i'r holl ddeiliaid lleoedd.
ezpicker_nocacheDewisiadauYn cael ei ddefnyddio gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i ddweud wrth yr app ezpicker i redeg heb ddefnyddio'r storfa.
ezpickerDewisiadauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i droi ezpicker ymlaen
SL_wptGlobTipTmpDewisiadau
SL_GWPT_Show_Hide_tmpDewisiadau
_gaYstadegauFe'i defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr gan Google Analytics
AMP_ECID_EZOICYstadegauDefnyddir gan gwmni personoli a dadansoddeg Ezoic ar gyfer ystadegau ar Dudalennau Symudol Cyflym
ezux_et_ #YstadegauYn cael ei ddefnyddio gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i gofnodi faint o amser y gwnaethoch chi ymgysylltu â chynnwys ar y wefan hon. Fe'i defnyddir at ddibenion dadansoddeg i wella profiad y defnyddiwr.
ezux_tos_ #YstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i gofnodi faint o amser rydych chi wedi'i dreulio ar y wefan hon.
ezopvc_ #YstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i storio nifer y tudalennau rydych chi wedi'u gweld ar y wefan hon yn y sesiwn hon.30 min
ezoref_ #YstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i storio'r parth cyfeirio (y wefan yr oeddech chi arni cyn y gallwch chi i'r wefan hon).120 min
ezoadgid_ #YstadegauCofnodwch id i'ch categori oedran a rhyw. Er enghraifft, gallai id 923 fod ar gyfer dynion rhwng 20 a 30 oed.30 min
ezoab_ #YstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i rannu profion ar wahanol nodweddion ac ymarferoldeb.120 min
_gidYstadegauFe'i defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr gan Google Analytics
_gatYstadegauFe'i defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr gan Google Analytics
__qcaYstadegauYn casglu data anhysbys ar ymweliadau'r defnyddiwr â'r wefan, megis nifer yr ymweliadau, yr amser a dreuliwyd ar y wefan ar gyfartaledd a pha dudalennau sydd wedi'u llwytho gyda'r pwrpas o gynhyrchu adroddiadau ar gyfer optimeiddio cynnwys y wefan.
ezCMPCCSYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain pan fydd defnyddiwr yn cydsynio i gwcis ystadegau.
_gac_UA- #YstadegauDefnyddir gan Google Analytics ar gyfer olrhain defnyddwyr.
ezux_lpl_ #Ystadegau Yn cael ei ddefnyddio gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i gofnodi'r amser y gwnaethoch chi lwytho'r dudalen olaf ar y wefan hon.
ezuz_ifep_ #YstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i gofnodi a ydych wedi ymgysylltu â'r cynnwys ar y wefan hon. Fe'i defnyddir at ddibenion dadansoddeg i wella profiad y defnyddiwr.
ezosuigeneriscYstadegauYn cael ei ddefnyddio gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i'ch adnabod chi'n unigryw ar draws gwahanol wefannau ar y rhyngrwyd fel y gellir addasu'ch profiad.
ezovid_ #YstadegauFe'i defnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i nodi'n unigryw ymweliad gennych chi â'r wefan hon. Fe'i defnyddir ar gyfer dadansoddeg a phersonoli'ch profiad.
ezoawesome_ #Ystadegau Defnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, ar gyfer twyll a chanfod gweithgaredd annilys.
ezouid_ #YstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i'ch adnabod chi'n unigryw fel ymwelydd ar y wefan hon. Fe'i defnyddir ar gyfer dadansoddeg a phersonoli'ch profiad.
ezosuigenerisYstadegauYn cael ei ddefnyddio gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i'ch adnabod chi'n unigryw ar draws gwahanol wefannau ar y rhyngrwyd fel y gellir addasu'ch profiad.
ezostid_ #YstadegauYn cael ei ddefnyddio gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i brofi gwahanol nodweddion ac ymarferoldeb ac i gofnodi pa nodweddion ac ymarferoldeb sydd ar gael i chi fel eich bod chi'n derbyn profiad cyson.
ezdsYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i storio maint picsel eich sgrin i helpu i bersonoli'ch profiad a sicrhau bod y cynnwys yn cyd-fynd.
ezouspvvYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain faint o dudalennau y mae defnyddiwr wedi ymweld â nhw.
ez_recommended_pagesYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain defnyddwyr sy'n ymweld o'r teclyn tudalennau a argymhellir.
ezouspvhYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain faint o dudalennau y mae defnyddiwr wedi ymweld â nhw ers ei ymweliad diwethaf.
ezouspvaYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain faint o dudalennau y mae defnyddiwr wedi ymweld â nhw trwy'r amser.
ezepvvYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i olrhain pa dudalennau y mae'r defnyddiwr hwn wedi'u gweld.
ezohwYstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i storio maint picsel eich porwr i helpu i bersonoli'ch profiad a sicrhau bod y cynnwys yn cyd-fynd.
__utmaYstadegauYn casglu data ar y nifer o weithiau y mae defnyddiwr wedi ymweld â'r wefan ynghyd â dyddiadau ar gyfer yr ymweliad cyntaf a mwyaf diweddar. Defnyddir gan Google Analytics.
__utmzYstadegauYn casglu data ar ble y daeth y defnyddiwr, pa beiriant chwilio a ddefnyddiwyd, pa ddolen a gliciwyd a pha derm chwilio a ddefnyddiwyd. Defnyddir gan Google Analytics.
__utmcYstadegauYn cofrestru stamp amser gyda'r union amser pan fydd y defnyddiwr yn gadael y wefan. Defnyddir gan Google Analytics i gyfrifo hyd ymweliad gwefan.
_pk_id .. #YstadegauDefnyddir gan Matomo (Piwik) ar gyfer olrhain dadansoddeg, storio ID ymwelydd unigryw.
_pk_ref .. #YstadegauDefnyddir gan Matomo (Piwik) ar gyfer olrhain dadansoddeg, gan storio'r wefan atgyfeirio.
ezutm_ #YstadegauDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i storio'r rhestr o baramedrau utm y mae ganddynt fynediad iddynt.
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
_gat_gtag_UA_ #YstadegauDefnyddir gan Google Analytics ar gyfer olrhain defnyddwyr.
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
lp_ #Ystadegau
ezdgMarchnataDefnyddir gan y cwmni dadansoddeg a phersonoli, Ezoic, i storio gwybodaeth ddemograffig fel oedran a rhyw.
_ym_uidMarchnataDefnyddir gan Ad Company Yandex Metrica i adnabod defnyddwyr.
__gadsMarchnataFe'i defnyddir i gofrestru pa hysbysebion sydd wedi'u harddangos i'r defnyddiwr.
_sm_auMarchnataDefnyddir gan Google Adwords i ail-bostio hysbysebion i ddefnyddwyr.
^ mp _ # _ mixpanel $MarchnataDefnyddir gan Mixpanel.

 

Isod mae rhestr o fetrigau defnydd, technegol a nodi sy'n cael eu storio a'u prosesu yn gyffredin pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon

Eich gwybodaeth am leoliad, gan gynnwys gwlad, gwladwriaeth, dinas, metro a chod post
Roedd y dudalen we yr oeddech chi arni cyn y wefan hon
Y math o borwr rydych chi'n ei ddefnyddio a'r fersiwn
Brand a system weithredu eich dyfais
Pa barth amser rydych chi ynddo a faint o'r gloch mae hi yno
Pa dudalennau ar y wefan hon rydych chi'n ymweld â nhw
Sut rydych chi'n rhyngweithio â'r wefan hon, gan gynnwys yr amser a dreuliwyd, faint rydych chi'n ei sgrolio a'ch symudiadau llygoden
Maint sgrin eich dyfeisiau a maint y porwr ar y sgrin honno
Pa gynnwys rydych chi'n ei rannu ar y dudalen
Os ydych chi'n copïo a gludo cynnwys ar y wefan hon
Pa hysbyseb neu ddolen y gwnaethoch chi glicio arno i gyrraedd y wefan hon
Y math o gysylltiad rhyngrwyd rydych chi'n ei ddefnyddio a'ch ISP neu'ch darparwr gwasanaeth
How long it takes for this website's content to get transferred to your browser, load in your browser and render
Y tywydd lle rydych chi wedi'ch lleoli ar hyn o bryd
Eich oedran a'ch rhyw
Eich cyfeiriad ip
Id unigryw fel y gallwn eich adnabod chi
Pa hysbysebion rydych chi'n clicio arnyn nhw

 


 

 

Rhestr o Werthwyr y gellir eu defnyddio ar y wefan hon

EnwNodweddionDibenion
Effiliation / Effinity
Automattic Ads
Appier PTE Ltd
Unmatched Solutions Limited
Bombora Inc.
TAPTAP Digital SL
Madington
Mediakeys Platform
Kwanko
Cint AB
Adevinta Sbaen SLU
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Adverty AB (publ)
diva-e products
Traffective GmbH
jsdelivr.com
Admixer EU GmbH
Amobee Inc.
Free Stream Media Corp dba Samba TV
Oracle Cloud Cloud
Brand Metrics Sweden AB
AdheSE
Truvid Inc.
Webgains GmbH
Emerse Sverige AB
AREIA (ADLOOP)
Adsolutions BV
Predicio
Norstat AS
Threedium
Reach Media GmbH
Technolegau Permutive, Inc.
Clever Advertising, Lda.
Gemius SA
Semanteg Orion
Go.pl sp. z oo
Adzymic Pte Ltd
BidMachine Inc.
DNA-I.COM
Epsilon
Qriously Ltd
Reignn Platform Ltd
Technolegau InsurAds SA.
INFOnline GmbH
Fiducia DLT Limited
Gorfforaeth BeeswaxIO
NEORY GmbH
plista GmbH
RevJet
Verizon Media EMEA Limited
SL Symudol Mediasmart
OpenWeb LTD
Lucidity
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
TreSensa Technologies, Inc.
Accorp Sp. z oo
Yieldlove GmbH
Pexi BV
Billywig Glas BV
Delidatax SL
BritePool Inc
adbalancer Werbeagentur GmbH
Rakuten Marketing LLC
Reveal Mobile Inc
Kubient Inc.
BYTEDANCE PTE. LTD.
Teads
Exactag GmbH
Mae WhatRocks Inc.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Publica LLC
ShareThis, Inc
Onfocus (Adagio)
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Paypersale.ru
Rapid Performance GmbH
Mae NextRoll, Inc.
socoto gmbh & co. kg
Cyllid Noster SL
Adtarget Medya A.S.
Aarki, Inc.
SPORTORITY UK LTD
Skimbit Ltd.
Traffik Smart
Experian Limited
GeoProve
PubNative GmbH
Jampp LTD
Technolegau Sourcepoint, Inc.
Axonix LTD
ScaleMonk Inc.
Audienzz AG
Triton Digital Canada Inc.
Ogury Ltd.
Jaduda GmbH
Mae Celtra, Inc.
Kiosked Ltd
Dentsu London Limited
Eyeota Pte Ltd
StackAdapt
Salesforce.com, Inc.
Acxiom
QuantumCast digital GmbH
NEURAL.ONE
Gofod Eang AB
Aruchel
YieldLift LLC
Sirdata
Pte Oes. Cyf.
1Agency
MISSENA
ad6media
GDMServices, Inc. d / b / a FiksuDSP
agof studies
AirNow Video Ltd
LifeStreet Corporation
Prosiectau Delta AB
Baneri Gwell A / S.
Kameleoon SAS
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
OpenX
Disqus
BSmartData GmbH
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Gwenyn Aur
Demandbase, Inc.
Otto (GmbH & Co KG)
PubWise, LLLP
Ziff Davis LLC
LEESTEN INC
Insticator, Inc.
ardal m inc.
Haensel AMS GmbH
Tân Kairos
Advisible AB
Technolegau Sub2 Cyf
Captify Technologies Limited
CYFRYNGAU ADARA DIDERFYN
AcuityAds Inc.
Impact Tech Inc.
Upwave Inc.
Performax.cz, s.r.o.
Roq.ad Inc.
Telaria, Inc.
Online Solution
AWIN AG
Clwb Hysbysebu Adobe
Sift Media, Inc.
2KDirect, Inc (dba iPromote)
Collective Europe Ltd.
Technoleg LiquidM GmbH
Smadex SL
AddApptr GmbH
GlobalWebIndex
Roku Advertising Services
Blockthrough, Inc.
Miaozhen Information Technology Co. Ltd
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Anzu Virtual Reality LTD
Remixd Media, Inc.
Frameplay Corporation
Instinctive, Inc.
SAS mediarithmig
IVO Media Ltd
SoD ScreenOnDemand GmbH
JS Web Production
Optomaton UG
Hivestack Inc.
Trinity Audio
BidTheatre AB
Clic Busnes
Cavai AS & UK
Hysbysebu Amazon
Ingenious Technologies AG
Livewrapped AB
SMARTLINE SYSTEMS
Passendo Aps
Adludio Ltd.
Strossle International AB
NumberEight Technologies Ltd
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Viralize SRL
Ger Pte Ltd.
Discover-Tech ltd
SPEAKOL DMCC
Rezonence Limited
DAZN Media Services Limited
WebAds BV
Mae'r MediaGrid Inc.
ZEDO Inc.
LeadsRx, Inc.
Smartology Limited
Teemo SA
MiQ
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Mae TripleLift, Inc.
INFINIA SYMUDOL SL
Cyfryngau Data Cynghrair Disgyrchiant
YouGov
Sparklit Networks Inc
Platfform Masnachu Cynulleidfa Cyf.
Rhyngrwyd BillBoard fel
Hysbysebu Seedtag SL
Cxense ASA
HyperTV Inc.
adbility media GmbH
Ar Device Research Limited
Cyswllt M32 Inc.
Platform161
Bucksense Inc.
ADUX
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Adtriba GmbH
Xandr, Inc.
XChange by SFBX®
cynapsis interactive GmbH
Admo.tv (Clickon)
Aps CynulleidfaProject
Crimtan Holdings Limited
Blis Media Limited
mainADV Srl
twiago GmbH
cynulleidfa deithio GmbH
SunMedia
Maximus Live LLC
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Cyfryngau Lleol Pur GmbH
Objective Partners BV
Mobkoi Ltd
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Vidazoo Ltd
Mae Ezoic Inc.
Browsi
Opinary GmbH
One Tech Group GmbH
Kayzen
Monet Engine Inc
Nielsen LLC
Fifty Technology Limited
Silverbullet Data Services Group
Pulse Innovations Limited
Prebid.org
emetriq GmbH
Technolegau Eulerian
Telecoming SA
Daliadau Sovrn Inc.
SAS Mindlytix
Relay42 Yr Iseldiroedd BV
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Gamned
Fandom, Inc.
United Internet Media GmbH
Fido S.r.l
ShinyStat S.p.a.
Realeyes OU
Adnuntius UG
Mediavine, Inc.
ADventori SAS
admetrics GmbH
smartclip Europe GmbH
Audiens Srl
AdTheorent, Inc.
Inskin Media LTD
Mae AdsWizz Inc.
Meddyg Teulu Un GmbH
Y Ddesg Fasnach
ADSTOURS SAS
PowerLinks Media Limited
Mae White Ops, Inc.
BeOp
Oracle Data Cloud - Moat
Epom Ltd.
RhythmOne DBA Unruly Group Ltd
Gwasanaeth Marchnata Radio RMSi GmbH rhyngweithiol
Mae Mobilewalla, Inc.
EDGE NPD Sp. z o.o.
Converto AG
Viewdeos 2015 LTD
Avocet Systems Limited
Consumable, Inc.
Pinpoll GmbH
Audiencerate LTD
Mae GumGum, Inc.
Disgyblaeth McCann LTD
hysbyseb usemax (Emego GmbH)
Flexoffers.com, LLC
Cysylltwch â Impact GmbH
Nubo LTD
arwain cynghrair GmbH
SAS Alphalyr
Opt Out Advertising B.V.
Liveintent Inc.
Programatica de publicidad SL
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
PubMatic, Inc.
Hysbysebu Media.net FZ-LLC
Steel House, Inc.
Cynghrair Hadau GmbH
Newsroom AI Ltd
Next Media SRL
Hysbysu
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Flashtalking, Inc.
Mae MediaMath, Inc.
Revcontent, LLC
yn flynyddol
AdSpirit GmbH
Yr ADEX GmbH
Fyber
Wizaly
Timehop, Inc.
Pubfinity LLC
Moloco, Inc.
Digital Squad
DoubleVerify Inc.
Tapad, Inc.
Solocal
Kairion GmbH
CIBLECLIC
Active Agent (ADITION technologies AG)
EMX Digital LLC
1plusX AG
Arcspire Cyfyngedig
Telefonica Investigación y Desarrollo SAU
BidBerry SRL
Protected Media LTD
dataXtrade GmbH
Clipr
Teroa SA
Unruly Group Ltd.
Hyd y Cyfryngau, LLC.
MindTake Research GmbH
OnAudience Ltd.
CAKE Software, Inc.
Location Sciences AI Ltd.
ucfunnel Co., Ltd.
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Spoods GmbH
Adtelligent Inc.
Partneriaid Adnoddau'r Farchnad LLC
Digital East GmbH
Adxperience SAS
adnanny.com SLU
Vidstart LTD
adWMG
mobalo GmbH
Outbrain UK Ltd.
Cuebiq
Deutsche Post AG
Underdog Media LLC
SMARTSTREAM.TV GmbH
Clipcentric, Inc.
Gweithwyr Proffesiynol Symudol BV
NESAF
A.Mob
Sonobi, Inc.
Welect GmbH
Radio Net Media Limited
VRTCAL Markets Inc
3Q nexx GmbH
Opti Digital SAS
Netpoint Media GmbH
Quantcast International Limited
Damcaniaeth hybrid
INVIDI technologies AB
Cedato Technologies Ltd
Blingby LLC
Justtag Sp. z o.o.
UAB Meazy
AdQuiver Media SL
Cwmwl Marchnata Nielsen
Stream Eye OOD
Y Cyfryngau Nesaf
AdElement Media Solutions Pvt Ltd.
NeuStar, Inc.
Mediaforce LTD
bam! interactive marketing GmbH
Hillside (Sports) GP Limited
Snapsort Inc., yn gweithredu fel Sortable
Ströer SSP GmbH (SSP)
Grŵp Kantar Cyfyngedig
STRIATUM SAS
Meddwl Cyfryngau Clyfar
TX Group AG
MobileFuse LLC
EXOCLICK, S.L.
Golygfa Stealer Cyfyngedig
Knorex
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Marchnata Amser Real TACTIC ™ UG
Shopalyst Inc.
IPSOS MORI UK LTD
Tangoo Srl
Zemanta, Inc.
Cydgyfeirio-Digidol
zeotap GmbH
PROXISTORE
Onnetwork Sp. z oo
SpotX, Inc.
CHWARAE XYZ EMEA LTD
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Bertelsmann Data Service GmbH
AudienceRun corp
ARKHEUS
Cyfnewid Mynegai, Inc.
Triapodi Ltd.
Seenthis AB
Adpone SL
Mobfox US LLC
Skaze
GRAFFINIWM
Resolution Media München GmbH
AdGear Technologies, Inc.
SYNC
Telaria SAS
Mae Innovid Inc.
Dynamic 1001 GmbH
Adserve.zone / Artworx UG
AUDIOMOB LTD
Bannernow, Inc.
Imonomy
GroupM UK Limited
INIS sp. zo.o.
Habu
Cyfnewid Bownsio, Inc.
Adkernel LLC
33Across
Gorfforaeth Jivox
SpringServe, LLC
cynnwys sain a rheolaeth GmbH
LoopMe Limited
Signal Digital Inc.
Brave People Ltd.
Media16 ltd
DigitalAudience
Mae DeepIntent, Inc.
Factor Eleven GmbH
Listonic Sp. z o.o.
Daliadau Lucid, LLC
comScore, Inc.
Bidtellect, Inc.
Cyfryngau Vidoomy SL
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
HUAWEI Ads
Taboola Europe Limited
Adacado Technologies Inc (DBA Adacado)
siop uwch GmbH
Semasio GmbH
Integral Ad Science, Inc.
Permodo GmbH
Cloud Technologies SA
BILENDI SA
Mae N Technologies Inc.
Evolution Technologies Inc.
SmartFrame Technologies
Aniview LTD
Mae Sojern, Inc.
AerServ LLC
Mae MGID Inc.
Lotame Solutions, inc
M,P,NEWMEDIA, GmbH
TIMEONE PERFORMANCE
Simplifi Holdings Inc
Spolecznosci Sp. z oo Sp. k.
Fusio gan S4M
DIFFYG Y CYFRYNGAU DIOGEL
TargetVideo GmbH
ADSOCY
Y CYFRYNGAU MADVERTISE
SA Criteo
1020, Inc. dba Placecast ac Ericsson Emodo
Marfeel Solutions, SL
Grŵp Gwên Gwên
IQM CORPORATION
Venatus Media Limited
Targetspot Gwlad Belg SPRL
NoBid, Inc.
Yieldmo, Inc.
Seznam.cz, fel
Gamoshi Ltd
Cookie Market LTD
Terminus Software Inc.
PML Innovative Media
Allweddyddion
Cyfarfodydd GmbH
Affle Rhyngwladol
SAS BLIINK
MARKETPERF CORP
Pelmorex Corp.
Axiom Media Connect
Audience Solutions S.A.
SoundCast
AuDigent
SITU8ED SA
Click Tech Limited
ETARGET SE
Azerion Dal BV
Bidstack Limited
Solution coupons
Mae Prosiect Rubicon, Inc.
Polar Mobile Group Inc.
Zeta Byd-eang
netzeffekt GmbH
Neustar ar ran The Procter & Gamble Company
Konodrac S.L.
iProspect GmbH
EASYmedia GmbH
Adtech Hybrid GmbH
Smartclip Hispania SL
ViewPay
SelectMedia International LTD
IP Deutschland GmbH
Maiden Marketing Pte Ltd
Hashtag Labs Inc.
Sharethrough, Inc.
Ymchwil a Dadansoddiad o'r Cyfryngau yn Sweden AB
SAS ADWAYS
GeoEdge
Spotad
Dugout Ltd
Vibrant Media Limited
Betgenius Ltd
Deddf y Gorchmynion
Beachfront Media LLC
: Tappx
Ve Global UK Limited
Dataseat Cyf
ADRENALEAD
uppr GmbH
Placense Ltd
Kochava Inc.
Mae Liftoff Mobile, Inc.
DistroScale, Inc.
Caroda s.r.o.
glomex GmbH
WAM Group Ltd, t/a Admix
Bannerflow AB
Nano Rhyngweithiol GmbH
YOC AG
LLC Ymhelaethu Bandsintown
GfK SE
Digiseg ApS
Publisher First, Inc.
Nexx360
Adloox SA
Glas
One Planet Only
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
vitrado GmbH
ID5 Technoleg SAS
Nativo, Inc.
AdDefend GmbH
ADCELL | Firstlead GmbH
Cazamba Serviços de Internet Ltda
I.R.V. D.O.O.
ADman Interactive SLU
Squared SAS
Pixalate, Inc.
Apester Cyf
adality GmbH
Good-Loop Ltd
THE NEWCO S.R.L.
Mintegral international limited
Adform
DynAdmic
VGI CTV, Inc
Rebold Marketing & Communication SLU
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
360e-com Sp. z o.o.
retailAds GmbH & Co. KG
Jetpack Digital LLC
InMobi Pte Ltd.
The Ozone Project Limited
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Quantyoo GmbH & Co. KG
Addrelevance
Playrcart Limited
Dynata LLC
Sizmek by Amazon
Showheroes SE
remerge GmbH
ARMIS SAS
GRWP INVIBES
Sportradar AG
Wagawin GmbH
Gweinyddwr Clyfar
Unilever Polska sp. z o.o.
Crowdy News Ltd
Dianomi ltd
Artefact Deutschland GmbH
Rhwydwaith Hysbysebu Ar-lein Sp. z oo
Triple13 Ltd
RTB House SA
NetSuccess, sro
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Cyfnewid Cyhoeddwr Tsiec zspo
Mediascore mbH
Adikteev
Permutive Limited
Samba TV UK Limited
MyTraffic
MEDIAMETRIE
Mars Media Group
belboon GmbH
appTV Ltd.
Gwrth-law
A Million Ads Ltd
Happydemics
FeedAd GmbH
Spotible
adsquare GmbH
adrule symudol GmbH
Global Media & Entertainment Limited
NOW GmbH
IPONWEB GmbH
Impact+
deallusrwydd fideo AG
Bigabid Media ltd
cyfathrebuAds GmbH & Co. KG
VECTAURY
B2B Media Group EMEA
OneTag Limited
ADYOULIKE SA
SAS TabMo
Ströer SSP GmbH (DSP)
Rhwydwaith Cynulleidfaoedd
respondi AG
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
SpearAd GmbH
Mae LiveRamp, Inc.
Luna Media Group LLC
Google Advertising Products
Adverticum cPlc.
iPROM
Quality Media Network GmbH
PRECISO SRL
Amnet GmbH
QUARTER MEDIA GmbH
Technolegau Snapupp SL
BIDSWITCH GmbH
Y Grŵp Cyrraedd GmbH
KUPONA GmbH
Grŵp Goldbach AG
Effaith
Rhwydwaith Dentsu Aegis Italia SpA
SAS PIXIMEDIA
Clinch Labs LTD
NETILUM (AFFILAE)
Rhwng Cyfnewid
Mirando GmbH & Co KG
Technolegau Visarity GmbH
SheMedia, LLC
AirGrid LTD
AdMaxim Inc.
Kargo Global Inc.
Admedo Technology Ltd
Rich Audience Technologies SL
Publicis Media GmbH
CentralNic Poland sp. z o.o.
Improve Digital BV
Carbon (AI) Limited
AAX LLC
GeistM Technologies LTD
Justpremium BV
eBay Inc
Media Square
Proxi.cloud sp. z.o.o
INNITY
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Channel Pilot Solutions GmbH
Adverline
Yieldlab AG
Technolegau DIGITEKA
Inspired Mobile Limited
Beaconspark Ltd.
42 Ads GmbH
Parrable, Inc.
Arrivalist Co
Technolegau ADITION AG
Tapjoy, Inc.
AdColony, Inc.
Mae Smaato, Inc.
6Sense Insights, Inc.
Marchnata HAWDD GmbH
Weborama
Comcast International France SAS
UberMedia, Inc.
Dailymotion SA
Sicrhau gwelliant
adQuery
Brid Video DOO
Cluep LLC
Jellyfish France
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
SINGLESPOT SAS
Ad Alliance GmbH
digidip GmbH
Adssets AB
Dewch â! Labs AG
PixFuture Media Inc.
Zoomd Ltd.
Mobsuccess
Bmind a Sales Maker Company, SL
Grŵp Neodata srl
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Localsensor BV
SPA BEINTOO
Arkeero
Adtube AS
Ermes
Sirdata Cookieless
Cyfnewidfa Brodorol Connatix Inc.
Readpeak Oy
adhood.com
Adnami Aps
adMarketplace, Inc.
GADSME
Powerspace
GmbH Realtime ConnectAd
Goodeed
google
Paru Data â Ffynonellau All-lein
Dyfeisiau Cysylltu
Data Lleoliad Daearyddol Union
Angenrheidiol
Marchnata
Dewis
Ystadegau

 

Dibenion Defnydd Data

Angenrheidiol

Mae cwcis angenrheidiol yn helpu i wneud gwefan yn ddefnyddiadwy trwy alluogi swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a mynediad i rannau diogel o'r wefan. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn.

 

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio gwybodaeth sy'n newid y ffordd y mae'r wefan yn ymddwyn neu'n edrych, fel eich dewis iaith neu'r rhanbarth yr ydych chi ynddo.

 

Ystadegau

Mae cwcis ystadegol yn helpu perchnogion gwefannau i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â gwefannau trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

 

Marchnata

Defnyddir cwcis marchnata i olrhain ymwelwyr ar draws gwefannau. Y bwriad yw arddangos hysbysebion sy'n berthnasol ac yn ddeniadol i'r defnyddiwr unigol a thrwy hynny yn fwy gwerthfawr i gyhoeddwyr a hysbysebwyr trydydd parti.

 

Cysylltu â ni

Os oes unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r polisi preifatrwydd hwn neu os ydych am ddad-danysgrifio o'n gwefan a'n gwasanaethau gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth isod neu drwy ysgrifennu atom yn:


2885 Sanford Ave.
Grandville, MI 49418
UDA

Crynodeb o'r Ceisiadau

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/froggyads.com/annualRequestSummary ynghylch froggyads.com